matematika

  • Procvičovat sčítání a odčítání do 20-ti.